Nu har vi också lokal närvaro i Danmark

Sedan januari 2019 har vi implementerat Gradients avancerade plattform för B2B Kundbenchmarking också i Danmark.

Vår Country Manager i Danmark, Thomas Herschend, har lång erfarenhet av att erbjuda B2B Kundbenchmarking tjänster i Danmark, både inom dagligvaruhandel, servicehandel och fackhandel. Djup marknadskunskap och insikter i de specifika marknadsförhållandena inom de danska FMCG-sektorerna är en utmärkande styrka.

I kombination med Gradients avancerade och unika plattform för self-service analytics säkerställer detta att danska handelskedjor och leverantörer erbjuds högkvalitativa tjänster och data, såväl som kvalificerad konsultativ kompetens baserad på genuin marknadsinsikt och kundorientering.

Kontakta gärna thomas.herschend@gradient-benchmark.dk för att höra mer om vår verksamhet i Danmark, eller för att diskutera hur vi kan vara en strategisk partner för er inom B2B Kundbenchmarking i Danmark.